Obecní teploměr

Přihlášení

Facebook

Urbanice

Historie

Původ obce

První zmínka o obci je z roku 1549. To koupil Libčany pan Jindřich V., rytíř z Vysoké. V roce 1561 přikoupil Práskačku, Sedlici, Chrástnici (Krásnici), Drbanice (dnešní Urbanice), které k Libčanům přidal. Po jeho smrti byla majitelkou až do roku 1574 jeho paní Anna.

Kostel a hřbitov

Hřbitov v Libčanech

Kostelem a hřbitovem Urbanice vždy patřily ke kostelu Libčanskému. Již v jedenáctém století zde byl kostel nebo kaple. To lze poznat podle románských sloupů stojících pod kůrem a z ozdob dveří, stojících proti jihu. Ve 13. století náležel tento původně filiální kostel pod děkanství hradecké. Později zase pod Nový Bydžov. Ke konci 17.

Maják

Nealkoholická restaurace Maják

Číslo popisné 1 se v naší obci nacházelo asi jako úplně první. Stávala zde zájezdní hospoda pamatující se rok 1818. Tenkrát byla stavěna tehdejší císařská silnice. Hostinec byl významný. Ještě v roce 1922 se říkalo kravínům formanka, protože formani jezdící na Prahu a zpět zde krmívali.

Pašát

O rok dříve než došlo ke sloučení obcí, tedy v roce 1963 byl v obecní kronice lesík Na Pašátě popsán takto: