Obecní teploměr

Přihlášení

Facebook

Urbanice

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.3/2005 o závazné části Územního plánu obce Urbanice

Zastupitelstvo obce Urbanice, příslušné podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo dne 15.12.2005 Územní plán obce Urbanice. Při tom vymezilo závaznou část tohoto územního plánu a na základě ustanovení § 10 písm. d) téhož zákona vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č. 1/2004

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č.2/2004 o místních záležitostech veřejného pořádku

S odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a § l0 téhož zákona Zastupitelstvo obce Urbanice schválilo svým usnesením ze dne 21.11.2004 tuto obecně závaznou vyhlášku o místních záležitostech veřejného pořádku na území obce Urbanice.