Obecní teploměr

Přihlášení

Facebook

Urbanice

Úřední deska

Vyjimka z obecně závazné vyhlášky Obce Urbanice č.1/2016 o nočním klidu

VÝJIMKA z obecně závazné vyhlášky Obce Urbanice č.1/2016 o nočním klidu

Obecní úřad Urbanice

503 27 Lhota pod Libčany

 

VÝJIMKA

z obecně závazné vyhlášky Obce Urbanice č.1/2016 o nočním klidu

UPŘESNĚNÍ data konání akce Dětský den

UPŘESNĚNÍ data konání akce Dětský den

Jednání zastupitelstva 08.06.2017

Oznámení o projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č.